Ανακοινώσεις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός : Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία διενέργειας : 6 Μαρτίου 2013, ώρα 12 μ.

Προϋπολογισμός : 24.108,00 € συμπ. του ΦΠΑ

 

Επισυναπτόμενα: 

International Counseling and Education Conference - ICEC 2013.

International Counseling and Education Conference
May 02-04, 2013 - Istanbul– Turkey

Erasmus Partner search - FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY (FSMVU) - TURKEY.

Σας προωθούμε το αίτημα αναζήτησης εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS που λάβαμε από το τουρκικό ίδρυμα FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY.
 
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY (FSMVU) - TURKEY, ISTANBUL
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE – ERASMUS UNIT
 

Call For Papers, ISF 2013, International Scientific Forum, 12-14 December 2013, Tirana, Albania.

Call for Papers

 

ISF 2013, INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM,
Tirana, Albania 12-14 December 2013

 

SUBMISSION DEADLINE: 30th November 2013

 

Center for Hellenic Studies in Greece ~ Harvard Online Open Courses, HarvardX.

Αγαπητοί φίλοι,

Bologna University Greek and Latin Summer School (24th June - 12th July 2013)

Bologna University Greek and Latin Summer School (24th June - 12th July
2013)

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΜΑ: « 15νθήμερο γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο»
 

Σελίδες