Ανακοινώσεις

Θέση πρακτικής άσκησης στη Μάλτα.

Επισυναπτόμενα: 

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης για προγραμματισμό εταιρικού λογισμικού στη Βόννη, Γερμανία.

Η Εταιρία “Treelogics Consulting” επιθυμεί να απασχολήσει Έλληνες φοιτητές για πρακτική άσκηση. Η εταιρία 

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας

 
ΤΜΗΜΑ  ΦΙΛΟΛΟ ΓΙΑΣ
Στo  πλαίσιo  λειτουργίας  του  Π.Μ.Σ  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  με  τίτλο
«Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα»,

Σελίδες