Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωρίζουμε ότι από την Τετάρτη 1  Νοεμβρίου 2012 αρχίζουν τα μαθήματα
                                            ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Fellowship in parallel programming / Finland

Dear Colleagues,
 
We would be very grateful if you could please forward the offer below to your HEIs.
 
Thank’s!
 
Kind regards,
 
 
Johanna Virta
Ohjelma-asiantuntija / Senior Programme Adviser

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ RICOH AFICIO 2105 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της συντήρησης του μηχανήματος Ricoh Aficio 2105 του Τμήματος Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών συσκευών ανάλυσης και μέτρησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας σε κεντρικούς πίνακες κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 29/10/2012, η

Petition to protect EU science budget.

Dear colleagues,

The discussions at the next summit of the European Union heads of state or

government, which is scheduled for 22 and 23 November, will be decisive in

determining the EU research budget for the next seven years. Several Member

Σελίδες