Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Σχετικά με τη διακήρυξη που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου (επικαθήμενου και συναρμολογούμενου) προδιαγραφών FIBA στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, σας διευκρινίζουμε ότι:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών συσκευών ανάλυσης και μέτρησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας σε κεντρικούς πίνακες κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών.
 

Επισυναπτόμενα: 

Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής εκλογών εσωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Σε σχέση με τον ορισμό των μελών της εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο σχετικό ιστότοπο επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σχετικά με τη διακήρυξη που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την  προμήθεια υλικών για τις ανάγκες ηλεκτρολογικών εργασιών του Τμήματος Συντήρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, σας διευκρινίζουμε ότι :

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εσωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Τα βιογραφικά σημειώματα, όσων εκ των υποψηφίων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου με τη σχετική αίτησή τους, είναι αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια IP τηλεφωνίας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια IP τηλεφωνίας».
 
Ημερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 & ώρα 11.00 π.μ.
 

Σελίδες