Ανακοινώσεις

Μητρώο αξιολογητών Ι.Κ.Υ.

Επισυναπτόμενα: 
Κ. Καραθεοδωρή

Προκήρυξη του Προγράμματος Βασικής Έρευνας “Κ. Καραθεοδωρή” για το έτος 2013

Προς την Ερευνητική Κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών να σας γνωρίσω την προκήρυξη του προγράμματος Βασικής Έρευνας "Κ.Καραθεοδωρή" για το έτος 2013. 

Πίνακας 1: Κατάταξη των νέων φοιτητών σε σχολές και τμήματα

Αυξημένοι κατά 12% οι νέοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών το Σεπτέμβρη του 2013 θα δεχτεί 3770 νέους φοιτητές από τις γενικές κατηγορίες, ένας αριθμός που θα αυξηθεί με τους φοιτητές των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι κλπ.)

Είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο θα έχει τη νέα δομή των 5 σχολών.

Σελίδες