Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   19   / 3  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 3959
 
 

Προκήρυξη για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   2   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 4150
 

Σελίδες