Ανακοινώσεις

Απόφαση Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Πάτρα, 5 Μαρτίου 2013

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Στο σχετικό ιστότοπο έχει κοινοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών για την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

Εκ του Συμβουλίου του Ιδρύματος
 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 13 Μαρτίου 2013, ώρα 10.30 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα Erasmus Mundus - EACEA/38/12.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_eacea_38_

Brokerage Event.

Distinguished Colleagues,

Σελίδες