Ανακοινώσεις

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ. 10/12): Προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών - Εξοπλισμός Υποδομής Τμ. Φαρμακευτικής - ΕΣΠΑ

Δημόσιος Διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών  - Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΠΑΓΚΟΙ, ΕΣΤΙΕΣ-ΑΠΑΓΩΓΟΙ Κ.Λ.Π.) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες