Ανακοινώσεις

Έργο ΣΕΛΙΔΑ: Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με χρήση τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής αναγνώρισης

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification - RFID), στην αποδοτική διασύνδεσή της με συστήματα Back Office αλλά και στην χρήση

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus 2012-2013, προβλέπεται η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.   

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 9/12 του διαγωνισμού για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού που θα διενεργηθεί στις 24/7/2012

Αναφορικά με τον δημόσιο διαγωνισμό της 24/7/2012 με τίτλο '' Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού των κτιρίων Β, Γ & Δ του συγκροτήματος Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών " σας επισυνάπτουμε αρχείο με τη μορφή "ερωτήσεων - απαντήσεων" το οποίο αφορ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Πολυόροφο και Κ.Υπ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  "Προμήθεια και εγκατάσταση Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Πολυόροφο και Κ.Υπ.Ε.Σ.

Σελίδες