Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Φαρμακευτικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

HELLENIC REPUBLIC
UNIVERSITY OF PATRAS
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

DEPARTMENT OF PHARMACY

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Πληροφορική Επιστημών Ζωής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ»
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Ιατρική Χημεία Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
‘‘ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ’’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Χημείας

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
26 504 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα:  2610-997-101
                   2610-996-009
FAX :          2610-997-118

 

Ψηφίσματα 70ης Συνόδου Πρυτάνεων, Ερέτρια, 29-30/6/2012

Σας αποστέλλουμε ομόφωνα ψηφίσματα της 70ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των ελληνικών Α.Ε.Ι. που πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια, στις 29 και 30 Ιουνίου 2012.

Τα δύο κεντρικά ψηφίσματα ακολουθούν και ως κείμενα στο μήνυμα αυτό.

Σελίδες