Ανακοινώσεις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαγωνισμός : Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Ημερομηνία διενέργειας : 8 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρσκευή, ώρα 10 π.μ.
Προϋπολογισμός : 10.947,00 € συμπ. του ΦΠΑ
 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός : Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία διενέργειας : 6 Μαρτίου 2013, ώρα 12 μ.

Προϋπολογισμός : 24.108,00 € συμπ. του ΦΠΑ

 

Επισυναπτόμενα: 

International Counseling and Education Conference - ICEC 2013.

International Counseling and Education Conference
May 02-04, 2013 - Istanbul– Turkey

Erasmus Partner search - FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY (FSMVU) - TURKEY.

Σας προωθούμε το αίτημα αναζήτησης εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS που λάβαμε από το τουρκικό ίδρυμα FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY.
 
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY (FSMVU) - TURKEY, ISTANBUL
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE – ERASMUS UNIT
 

Σελίδες