Ανακοινώσεις

Δημόσιος διαγωνισμός (διακ. 8Ε/12): Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για τον καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του  Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00  π.μ.
 

Ορθή επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

Ορθή επανάληψη οικονομικής προσφοράς του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2012

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2012
           

Διευκρινίσεις για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 72.477,75 € συμπ.

Λογότυπο ΔΑΣΤΑ

Ημέρα Πρακτικής Άσκησης στο Corallia - Patras InnoHub με τη συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ

ΔΑΣΤΑ
Τηλ.: 2610.969057
E-mail:dasta@upatras.gr
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο
Α΄ Κτίριο, 1ος Όροφος
 

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ.

Σελίδες