Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγαρφών της διακήρυξης αρίθμ.

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2 / 2012
                  Αριθμ. Πρωτ. 16032
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22627
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22022
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   28   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22021
 
 

Σελίδες