Ανακοινώσεις

9η Ποδηλατική Βόλτα Πανεπιστημίου Πατρών 2018

Την Κυριακή, 6 Μαΐου 2018, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, οργανώνει για άλλη μια χρονιά την καθιερωμένη Ποδηλατική Βόλτα με τίτλο «Πάμε με Ποδήλατο»

Δημόσια κλήρωση για επιλογή Τακτικών κ Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης κ Παραλαβής για «Προμήθεια Υλικών για Ανάγκες Συντηρήσεως κ Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρ. Εγκατ/άσεων - A΄ Φάση 2018 ενόςέτους ή έως εξαντλήσεωςτου προϋπολογισμού

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή  των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  για την «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - A΄ Φάση έτους 2018 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολο

Προκήρυξη κενών θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                 Πάτρα  30  /  4  / 2018

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                                    Πάτρα  27  / 4  / 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2018) "

  E: 1466

  74.374,46 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  15/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

  

Δελτίο Τύπου 26 / 2017-2018

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες