Ανακοινώσεις

Προσωρινή Απαγόρευση λειτουργίας από 21/03/20 έως και 10/04/20 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας

Προσωρινή Απαγόρευση λειτουργίας από 21/03 έως και 10/04/20 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                              Πάτρα   10  /  3  / 2020

ΦΕΚ 731/9.3.20 (τ. Β'), Απόφαση 2: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397

Πάτρα, 10 Μαρτίου 2020

Διάκριση φοιτητών Τμήματος Μαθηματικών

Η 14η Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEMOUS 2020) πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου από 3-8 Μαρτίου 2020 και έλαβαν μέρος   61 φοιτητές από 14 Πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: ΨΓΠΖ469Β7Θ-ΡΚΧ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδάσκοντος του Τμήματος 
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Προκήρυξη / ΚΕΣ Harvard

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών
Προκήρυξη 2 υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες