Ανακοινώσεις

Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Τηλεφωνικός κατάλογος Πανεπιστημίου Πατρών

 

Επισυνάπτεται συνοπτικός τηλεφωνικός κατάλογος των Υπηρεσιών, Γραμματειών και λοιπών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                                                                 Πάτρα    3  /  09 / 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο

 

Δελτίο Τύπου (3.9.20)

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δελτίο Τύπου (2/9/2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σελίδες