Ανακοινώσεις

Erasmus+ Ανακοίνωση για τη διαδικασία αιτήσεων ΑΜΕΑ ακαδ. έτους 2018-2019

Επισυνάπτονται αρχεία και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων φοιτητών/τριών και προσωπικού ΑΜΕΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία - Συμπληρωματική προκήρυξη 2017-2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας, όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ), να συμμετάσχει, με επιχορηγούμενη μετακίνηση, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο εξωτερικό για διδασκαλία, με τη

Τεύχος Διακήρυξης για την "Προμήθεια κοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Εκτυπωτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών".

Τεύχος Διακήρυξης για την "Προμήθεια κοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Εκτυπωτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών".

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών προς συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Δημόσια Κλήρωση για την επιλογή των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Προμήθεια συστήματος ψύξης για τον κλιματισμό του κτιρίου Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογισ

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών προς συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης (ν.4412/16, άρθρο 221, όπως ισχύει)

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών προς συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης (ν.4412/16, άρθρο 221, όπως ισχύει) της  Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Π

Σελίδες