Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 9/12 του διαγωνισμού για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού που θα διενεργηθεί στις 24/7/2012

Αναφορικά με τον δημόσιο διαγωνισμό της 24/7/2012 με τίτλο '' Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού των κτιρίων Β, Γ & Δ του συγκροτήματος Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών " σας επισυνάπτουμε αρχείο με τη μορφή "ερωτήσεων - απαντήσεων" το οποίο αφορ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Πολυόροφο και Κ.Υπ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  "Προμήθεια και εγκατάσταση Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Πολυόροφο και Κ.Υπ.Ε.Σ.

Σελίδες