Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου της Πρυτανικής Αρχής για τις Υποτροφίες Α. Μεντζελόπουλος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   2   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 4149
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   2   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 4148
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   3   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 937, 4835
 

                          
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σελίδες