Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 737/30-7-2012 τ.Γ')

 
      Πάτρα   23   / 3  / 2012
 
       Αριθµ. Πρωτ. 4571
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσης µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Πατρών στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 737/30-7-2012 τ.Γ')

 
  Πάτρα   23   / 3  / 2012
 
       Αριθµ. Πρωτ. 4570
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσης µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Πατρών στη βαθµίδα του Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Υδραυλική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 737/30-7-2012 τ.Γ')

 
      Πάτρα   19   / 3  / 2012
 
      Αριθµ. Πρωτ. 3961
 
  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσης µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος Επιστήµης των Υλικών του Πανεπιστηµίου
Πατρών στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 736/30-7-2012 τ. Γ')

Πάτρα 22 / 3 / 2012

Αριθµ. Πρωτ. 4471
 

Σελίδες