Ανακοινώσεις

Επιστροφή βιβλίων χωρίς πρόστιμο!

Η ΒΚΠ αποφάσισε να ορισθεί ο Δεκέμβριος ως μήνας "αμνηστίας" για τις καθυστερημένες επιστροφές βιβλίων.

Ψήφισμα για την απώλεια του Επίκουρου Καθηγητή Αργύρη Καλλιάφα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
Πάτρα 12 Νοεμβρίου 2012
 

Ψήφισμα για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Αν. Ντόντου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
Πάτρα 12 Νοεμβρίου 2012
 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας

Πληροφορίε μπορείτε να αναζητήσετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://indonesia.gr/darmasiswa-scholarship-latest-application-23-novembe...

Προκήρυξη υποτροφιών - Chinese University Hong Kong

Επισυναπτόμενα: 

Εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκλογή των εσωτερικών μελών για το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας.

Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες