Ανακοινώσεις

Έλεγχος για την ορθότητα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εκλογέων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των ηλεκτρονικών σας διευθύνσεων, όπως αυτές αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

Ο Chris Gruar ποδηλατώντας για το AICR

Γυρίζοντας τον κόσμο με ένα ποδήλατο για την ενίσχυση της αντικαρκινικής έρευνας: το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τον ποδηλάτη Chris Gruar

Ο Αυστραλός ποδηλάτης Chris Gruar θα επισκεφθεί ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της 30.000 χιλιομέτρων ποδηλατοπορίας του από την Αγγλία στην Αυστραλία.

Επισυναπτόμενα: 

Διενέργεια εκλογών, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για ανάδειξη Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Απόσπασμα του πλήρους κειμένου, το οποίο επισυνάπτεται στο σχετικό ιστότοπο

Αιτήσεις υποψηφιότητας για ανάδειξη εξωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε, ότι αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίστηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο (19.10.2012), οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι :

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωρίζουμε ότι από την Τετάρτη 1  Νοεμβρίου 2012 αρχίζουν τα μαθήματα
                                            ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σελίδες