Ανακοινώσεις

Ψηφίσματα Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων, Λαύριο 5.9.2012

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

Σας κοινοποιούμε τα ομόφωνα ψηφίσματα της Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων που έλαβε χώρα την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

Οι Πρυτανικές Αρχές
 

Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Lithuania

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος « Φ.Κ.

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ. 11/12): Προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης – β’ φάση.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  23 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00  π.μ.
 

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   11   / 5  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 7953
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   4   / 5  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6855
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   10   / 5  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 7719
 
 

                          
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6133
 
 

Σελίδες