Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
 
 
      Πάτρα   26  / 10  / 2011
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 4227
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ανάθεση έργου στη ΒΚΠ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ", η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.

Ορθή επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Εκτέλεση Εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων

Ορθή επανάληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμου "για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων της Πανεπιστημιούπολης κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012", ως προς τις σελίδες 2 και 4, δεύτερη και προτελευταία παράγραφο αντίστοιχα, στις οποίες έχει προστεθεί η πρόταση

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
 
 
      Πάτρα   26   / 10  / 2011
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 4931
 
 

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Φοιτητών Δεκεμβρίου 2011

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των Ορκωμοσιών των Προπτυχιακών Φοιτητών που θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο του 2011.
 

Πρόχειρος διαγωνισμός: Εκτέλεση Εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων

Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων της Πανεπιστημιούπολης κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Νοεμβρίου 2011
 
Προϋπολογισμός: 18.450,00 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Σελίδες