Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών" (E 1532)

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών" (E 1532)

Προϋπολογισμός : 29.135,24 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Προμήθεια ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ COVID ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 27-03-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  του Πανεπιστημίου Πατρών, με Έδρα το ΚΟΥΚΟΥΛΙ

Επισυναπτόμενα: 

Επέκταση του Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Σ.Α.Ε.Θ.) σε Κτίρια και Τροποποίηση Τοπολογίας σε Λοιπές Συνδέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Επέκταση του Συστήματος Ελέγχ

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συνεδριακού Κέντρου για τις ανάγκες ορκωμοσιών, τηλεκπαίδευσης εργαστηρίων και μαθημάτων εξετάσεων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την "Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συνεδριακού Κέντρου για τις ανάγκες ορκωμοσιών, τηλεκπαίδευσης εργαστηρίων και μαθημάτων εξετάσεων" με Αρ.

Σελίδες