Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

06 Απριλίου 2020 - 15 Απριλίου 2020

Συμμετοχή στο Erasmus+ KA103 για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν στη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΔΑ:ΨΦΦΝ469Β7Θ-ΠΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφίας,
σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Διακρίσεις - TRA VISIONS 2020 Senior Researcher Competition for AIR

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 22/ 2019-2020

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ»

   16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 26  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Σελίδες