Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου

Δελτίου Τύπου / 23.3.21

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Σύνδεση του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών" (Ε 1530)

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου "Σύνδεση του νέου κτιρίου Οικονομικών Επιστημών με το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών" (Ε 1530)

Προϋπολογισμός : 74.171,22 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Προμήθεια: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ CONID-19. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 26-03-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών , με ΄Έδρα το  ΡΙΟ .

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  των παρακάτω ειδών
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Αντισηπτικό χεριών, αλκοoλούχο, σε μορφή gel με 70% οινόπνευμα, αντλία (500ml)  14

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                            Πάτρα     22  /  3  / 2021

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προμήθεια ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ COVID ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 23-03-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL BODERM 70 % ALKOOLI 1000 ML    36
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL BODERM 70 % ALKOOLI 1000 ML    25
ΜΑΣΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΔΙΠΛΗ     800

Επισυναπτόμενα: 

Διάκριση Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Επανεξελέγη για δεύτερη 4ετή θητεία στο ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ ο Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Κωνσταντίνος Γαλιώτης.

Σελίδες