Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Ζ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ »

   8.940,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 27/8/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

   

Erasmus+ ακαδ. έτους 2020-2021 _ Διαδικασία αιτήσεων επιπλέον χρηματοδότησης φοιτητών και προσωπικού ΑΜΕΑ.

το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με τίτλο ¨Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του¨ για το ακαδημαίκό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον πρώτο κύκλο σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μaster), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αερίων και στηλών απιονισμού.

Σελίδες