Ανακοινώσεις

Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΔΑ: 7ΜΧΖ469Β7Θ-Η7Ρ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Αναγόρευση Επίτιμου Διδάκτορα Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Πανεπιστημίου Michigan - Ann Arbor Παναγιώτης Γ.

Επισυναπτόμενα: 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 13-15 Μαρτίου 2020, υπό την αιγίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος.

Σελίδες