Το Τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
     Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων.
     Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής αλλά και βασικών επιστημών.
     Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται σε κτίριο 25000 τ.μ. και διαθέτει σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό, κατανεμημένη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια. Επίσης, διαθέτει για τους φοιτητές του σύγχρονη βιβλιοθήκη, αίθουσα σεμιναρίων και υπολογιστικό κέντρο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Κατσώρης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Ολυμπία Λόντου
Τηλέφωνο: 
2610969201
2610969203
2610969204
2610969205
Fax: 
2610 997306
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 04 Πάτρα