Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 89/9.6.2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 37 του Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρ. 80, παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011, ως ακολούθως:

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 3.10.2016

 • Λήξη μαθημάτων: 13.1.2017

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 20.2.2017

 • Λήξη μαθημάτων: 2.6.2017

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 23.1.2017

 • Λήξη εξετάσεων: 10.2.2017

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 12.6.2017

 • Λήξη εξετάσεων: 30.6.2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

29.8.2016 – 23.9.2016

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 • Εθνική Εορτή:28 Οκτωβρίου

 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου

 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου

 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις

 • 6 Ιανουαρίου

 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου

 • Καθαρά Δευτέρα

 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου

 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του

 • Θωμά

 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου

 • Αγίου Πνεύματος

 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018