Ομιλία: Controlling/Tunning the Behavior of Polymers at Surfaces and Interfaces via Macromolecular Architecture

Πέμπτη 18/4/2019

Ομιλητής: Manolis Glynos
Institute of Electronic Structure and Laser, Foundation for Research and Technology, Heraklion, Greece

Ημερομηνία: Thursday, 18-04-2019, 13:00 - 14:30

"A. C. Payatakes" Library, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σελίδες

Απρίλιος 2019