Υγειονομική περίθαλψη ανασφάλιστων Φοιτητών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 31, παρ. 3 του ν. 4452/2017), οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ, με κάλυψη των σχετικών δαπανών μέσω ΕΟΠΥΥ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» του ν. 4368/2016. Στους ανασφάλιστους φοιτητές, οι οποίοι απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, θα παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και μόνον, χωρίς την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας.

Επιπλέον, η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις παραπάνω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.*), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στο Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων, πριν την ημερομηνία αναχώρησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

[*Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α):

  • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
  • δεν καλύπτει τις δαπάνες σας αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,
  • δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.
  • Η χρήση της Ε.Κ.Α.Α. είναι αυστηρά προσωπική και προσφέρει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικά αναγκαία, έκτακτη, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν , τη Νορβηγία και την Ελβετία.]

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-pro...
https://www.eopyy.gov.gr/insurancecard/el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

Περαιτέρω Πληροφορίες: Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: Εmail: dfm@upatras.gr, τηλ. 2610 - 997970, 997956.