Ανακοινώσεις: Διοίκηση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για εκπρόσωπο στον ΕΛΚΕ της σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σας πληροφορούμε ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπου στον ΕΛΚΕ

της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Εκπρόσωπος στον ΕΛΚΕ της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών,

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 2β του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 2β του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 2β του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 2β του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Επισυναπτόμενα: 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών εκλέγεται η κα Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων/εκλογής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την εκλογική διαδικασία της 18ης Ιουνίου 2014 

Πρυτανικές Εκλογές 2014: Ηλεκτρονική ψηφοφορία

Πάτρα 30 Μαΐου 2014

Η Επιτροπή για την Οργάνωση της διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών αφού έλαβε υπόψη:

Πρυτανικές Εκλογές 2014: Υποψήφιοι

Πάτρα 30 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος: Αναβολή λήξης τρέχουσας προκήρυξης

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης των υποτροφιών Ανδρέας Μεντζελόπουλος για τους πρωτοετείς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.upatras.gr/index/announcements/id/1160

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής
(με έδρα το Αγρίνιο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδες