Ανακοινώσεις: Διοίκηση

Αναβολή Εκλογών Συμβουλίου Διοίκησης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
26500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΤΙΡΙΟ Α΄
oeup@upatras.gr

     14.03.2012

Προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Σύντομα βιογραφικά υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Προς Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Tα Βιογραφικά Σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μας ευρίσκονται αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για το 1ο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνουμε ότι υποψήφιοι για το Συμβούλιο του Ιδρύματος βάσει του Ν. 4009/2011 και  της Αριθ.Φ.120.61/202/111940ε/Β2 Υ.Α. είναι οι εξής συνάδελφοι:

Υποτροφία Κινητικότητας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Συνεπίβλεψης με Γαλλικό Πανεπιστήμιο

Kατόπιν ανάθεσης στο Εργαστήριό μας, από το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας,
του Έργου ''Ψυχρό πλάσμα ατμοσφαιρικής πίεσης για βιοϊατρικές εφαρμογές'',
προκηρύσσεται και φέτος μία (1) θέση υποτρόφου προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο
παραπάνω θέμα.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ Α
26500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
oeup@upatras.gr
 
Πάτρα, 24/01/2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

Logo seedrug

Θέσεις έμπειρων ερευνητών και τεχνικού στο πλαίσιο του προγράμματος SEE-DRUG

FP7-REGPOT-2011-1
SEE-DRUG (www.seedrug.upatras.gr)
A CONSORTIUM FOR STRUCTURE-BASED DRUG TARGET CHARACTERIZATION
UNIVERSITY OF PATRAS (UPAT)
 
JOB OPPORTUNITIES for EXPERIENCED RESEARCHERS & TECHNICAL PERSONNEL

ERC logo

Θέσεις μεταδιδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Εργαστήριο Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής

Postdoctoral and PhD positions on Cell Cycle Control and the Maintenance of Genomic Integrity

Απώλεια Κωνσταντίνου Βλάχου, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Του Τμήματος Φυσικής για την απώλεια του Καθηγητή Κωνσταντίνου Βλάχου

Σελίδες