Ανακοινώσεις: Τεχνικά Έργα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Α΄"

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΛΟΓΩ

 ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

 ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΥΔ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟ 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες