Ανακοινώσεις: Τεχνικά Έργα

Νέα Τεχνικής Υπηρεσίας

Νέα από τη Τεχνική Υπηρεσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ"

       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.280 ΕΥΡΏ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α )

       

 

 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες