Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του τμήματος Επιστήμης των Υλικών»

    E: 1508

    71.136,56€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

     6/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Π

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Εργασίες συμπλήρωσης τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών»

  E: 1509

  20.192,16€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  Η δημοπρασία θα γίνει στις 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΥΧΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2019 -2020»

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΙΣΤΗΚΕ 

  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   24.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές  μέχρι και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Σελίδες