Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

Οριστικοί πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Επισυνάπτονται οι Οριστικοί Πινάκες κατάταξης Προσληπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (53 θέσεις) και 102 (3 θέσεις) αντίστοιχα, της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ, ΣΟΧ 1/2018 (αρ. πρωτ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2018) "

  E: 1466

  74.374,46 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  15/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ"

    E: 1465

    23.557,52 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

   10/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

    Ε : 1464

    74.374,46 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ    

    8/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ    

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΥΡΙΟ 15/3/2018 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των προσωρινών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων και των Πινάκων Απορριπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (53 θέσεις) και 102 (3 θέσεις) αντίστοιχα, της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ, ΣΟΧ 1/2018 (αρ. πρωτ.

Σελίδες