Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΏΝ

Πάτρα 26/09/2013

 

Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την κατάργηση 118 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων Μόνιμου και ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και μετάθεση έναρξης μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κα Ευαγγελία Πέττα

Τηλ.: 2610 969025,

Τelefax: 2610 996664

E-mail:syglitos@upatras.gr

Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

 

Συνέχιση Κινητοποιήσεων Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών για το θέμα της Διαθεσιμότητας κατά την περίοδο των Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΤΠΕ),  συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις κατά το διάστημα από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ κ.α."

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Σελίδες