Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2017-ΦΑΣΗ Β΄"

  Υ 1430

  3.992,80 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

  ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2017 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ"

  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδες