Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2017-ΦΑΣΗ Β΄"

  Υ 1430

  3.992,80 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

  ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2017 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ"

  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ " ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ

  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 30/24-3-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ, Ο ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

 

 

 

 

Σελίδες