Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Επεκτάσεων Βιβλιοστασίων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια και Τοποθέτηση Επεκτάσεων Βιβλιοστασίων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα σε εξωτερικά γήπεδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα σε εξωτερικά γήπεδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες Απιονισμού και Διαλύτες NMR)" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 1327/4512/25799/26.09.2016)

     Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες Απιονισμού και Διαλύτες NMR)" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 327/4512/25799/26.09.2016 - Ημ.

Επισυναπτόμενα: 

“Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών της Διαχειριστικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015”

“Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών της Διαχειριστικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015”

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες