Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Επισυναπτόμενα: 

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών "

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών "

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Επεκτάσεων Βιβλιοστασίων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια και Τοποθέτηση Επεκτάσεων Βιβλιοστασίων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα σε εξωτερικά γήπεδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα σε εξωτερικά γήπεδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες Απιονισμού και Διαλύτες NMR)" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 1327/4512/25799/26.09.2016)

     Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες Απιονισμού και Διαλύτες NMR)" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 327/4512/25799/26.09.2016 - Ημ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες