Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "ΕΙΔΟΣ" ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΜΕ Α/Α 6 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ 5, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

Επισυνάπτονται οι διευκρινήσεις για το συνοπτικό διαγωνισμό "Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

 

Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Επισυναπτόμενα: 

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

Επισυναπτόμενα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 21/10/2016

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

 ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟ

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"

   ΩΣ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ Η 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ 19/10/2016    ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ  ΟΡΘΟ.

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Επισυναπτόμενα: 

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών "

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών "

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες