Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Επισυναπτόμενα: 

Διόρθωση επί του τεύχους προκήρυξης με Αρ. Πρωτ.: 1754/5859/33135/23-11-2016 που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης - β' φάση».

Διόρθωση επί του τεύχους προκήρυξης με Αρ. Πρωτ.: 1754/5859/33135/23-11-2016 που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης - β' φάση».

Επισυναπτόμενα: 

Ετήσια Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων Πανεπιστημίου Πατρών

Ετήσια Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Επισυναπτόμενα: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ.

Επισυναπτόμενα: 

Ακύρωση του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού"

Ακύρωση του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού"

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "ΕΙΔΟΣ" ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΜΕ Α/Α 6 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ 5, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Παροχή Διευκρινήσεων επί του συνοπτικού Διαγωνισμού "Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

Επισυνάπτονται οι διευκρινήσεις για το συνοπτικό διαγωνισμό "Ετήσια Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Πρωτ. Διακ.: 1478/5055/29074/20-10-2016

 

Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2017 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες