Ανακοινώσεις: Εργολήπτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2016-2017"

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.Π&Δ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυναπτόμενα: 

Διαγωνισμοί Οικονομικής Υπηρεσίας

Αναφορικά με τους διαγωνισμούς, το Πανεπιστήμιο για να αποφύγει καταλογισμούς και πρόστιμα και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό έχει προκηρύξει και έχει αναδόχους για τα εξής:

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες