Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη διδασκοντων του Τμήματος Χημείας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Β436469Β7Θ-6Δ9
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

25.9.2012 Απεργιακή κινητοποίηση Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

 
Σας ενημερώνουμε ότι ο «Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού» του
Πανεπιστημίου Πατρών έχει εξαγγείλει απεργιακή κινητοποίηση των μελών
του για τις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη.

Προκηρύξεις θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   11   / 5  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 7953
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   4   / 5  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6855
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   10   / 5  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 7719
 
 

                          
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6133
 
 

Σελίδες