Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 6218
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6217
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 6531
 

                          
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6130
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6132
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 6131
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   23   / 4  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 6127
 
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   2   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 4149
 

Προκήρυξη θέσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   2   / 4  / 2012
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 4148
 

Σελίδες