Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                 Πάτρα 12/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα 6-6-2014

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

 

 

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών του Τμήματος Φιλολογίας

Πάτρα 15-5-2014

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

 

 

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα 9-5-2014

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

 

 

Διευκόλυνση ακαδημαϊκής κοινότητας για δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές

Θέμα: «Διευκόλυνση των φοιτητών και των μελών του προσωπικού του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 201

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες