Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 127/13-07-2016 τ.Α' δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 69, που αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                 Πάτρα  26  / 7  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ορισµός διερµηνέων έτους 2017

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού  για  διορισµό  διερµηνέων,  παρακαλούµε  να  ενηµερώσετε  τα  µέλη  σας,  σ

Ορισµός πραγµατογνωµόνων έτους 2017

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγµατογνωµόνων, παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα µέλη σας, σε πε

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                          Πάτρα  22  / 7 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών

Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο θα συγκροτηθεί για τη χρονική

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                               Πάτρα  13  / 7  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή  15/7/2016 και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών,

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες