Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνέχιση Κινητοποιήσεων Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών για το θέμα της Διαθεσιμότητας κατά την περίοδο των Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΤΠΕ),  συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις κατά το διάστημα από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος407/1980

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Διαθεσιμότητα - Κινητοποιήσεις Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο των Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΤΠΕ), έχει προκηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις κατά το διάστημα από 10.9.13 έως και 20.9.2013.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου

                            

Πάτρα 5-9-2013

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

          Πάτρα 30-7-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (Π.Δ/ΤΟΣ 407/80)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Π.Δ. 407/80) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα 3-4-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

Σελίδες