Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   21   / 11  / 2011
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 12239
 

Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   13   / 2  / 2012
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22884 π.έ.
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   13   / 12  / 2011
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 22285
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   21   / 11  / 2011
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 12471
 

                          
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   21   / 11  / 2011
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 12205
 
 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
       Πάτρα   21   / 11  / 2011
 
                   Αριθμ. Πρωτ.: 12244
 

                          
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 
 
      Πάτρα   21   / 11  / 2011
 
                  Αριθμ. Πρωτ. 12245
 
 

Σελίδες