Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαθεσιμότητα - Κινητοποιήσεις Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο των Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΤΠΕ), έχει προκηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις κατά το διάστημα από 10.9.13 έως και 20.9.2013.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Τμημάτων του Πανεπιστημίου

                            

Πάτρα 5-9-2013

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

          Πάτρα 30-7-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (Π.Δ/ΤΟΣ 407/80)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Π.Δ. 407/80) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα 3-4-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 

Σελίδες