Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ ¨Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences¨

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences»
Με ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ ¨Δημόσια Υγεία - Public Health¨

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ –PUBLIC HEALTH»

Οκτώβριος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη του Τμήματος Μουσειολογίας για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Προκήρυξη του Τμήματος Λογοθεραπείας για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
του Τμήματος Λογοθεραπείαςτου Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σελίδες