Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)" του Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για το ακαδ. έτος 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EDUCATION MANAGEMENT)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

Ορθή Επανάληψη: Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη του Τμήματος Γεωλογίας για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήματος Γεωλογίας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Φυσικής και
Επιστήμης των Υλικών
στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική»για το ακαδ. έτος 2020-2021

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» (ΣΜΗΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ»
(ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

The Department of Chemistry announces the Joint Post-Graduate Programme (JPGP) in “Applied Biochemistry: Clinical Chemistry, Biotechnology, Evaluation of Pharmaceutical Products” for twenty (20) post-graduate students for the academic year 2020-2021

The Department of Chemistry, University of Patras, Greece,
and
the Institute of Biosciences and Applications, NCSR “Demokritos”, Agia Paraskevi, Athens, Greece,

Σελίδες