Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου του Πανεπιστημίου Πατρών»

 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια & εγκατάταση οργάνων μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια & εγκατάταση οργάνων μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε κεντρικούς ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών.

Προϋπολογισμός: 33.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Πρόχειρος μιεοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.

Ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας - ΕΣΠΑ - Αρ. Διακ. 6/13

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει ότι ματαιώνεται ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού (α. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, β. επιστημονικά όργανα και γ.

Ορθή επανάληψη της σελίδας 35 της διακ. 6/13: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλλάδας - ΕΣΠΑ

Ορθή επανάληψη της σελίδας 35 των τεχνικών προδιαγραφών της διακ. 6/13 που αφορά στο δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού (α. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, β. επιστημονικά όργανα και γ.

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός (αρ. διακ. 6/13): Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλλάδας - ΕΣΠΑ

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού (α. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, β. επιστημονικά όργανα και γ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια του Πανεπιστημίου - γ' φάση.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : Τρίτη 14 Μαΐου 2013, ώρα 10.30
Ημερομηνία διενέργειας : Τρίτη 14 Μαΐου 2013, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος.
Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 20 / 5/ 2013 και ώρα 11.00 π.μ.
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 13 Μαρτίου 2013, ώρα 10.30 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαγωνισμός : Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Ημερομηνία διενέργειας : 8 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρσκευή, ώρα 10 π.μ.
Προϋπολογισμός : 10.947,00 € συμπ. του ΦΠΑ
 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες