Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XEROX 4110

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ κ.λ.π.) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XEROX 4110
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 28 Ιανουαρίου 2013, ώρα 10.30 π.μ.
Ημερομηνία διενέργειας : 28 Ιανουαρίου 2013, ώρα 11 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ RICOH AFICIO 2105 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της συντήρησης του φωτ/κου μηχανήματος RICOH AFICIO 21050 του Τμήματος Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Ορθή επανάληψη διακήρυξης "Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft"

Επισυνάπτεται ορθή επανάληψη της διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού microsoft για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου.

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανανλεωση αδειών χρήσης λογισμικού microsoft για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου.
Προϋπολογισμός : 42.992,20€ συμπ. του ΦΠΑ
Ημερομηνία διενέργειας : Πέμπετη 27.12.2012
 

Επισυναπτόμενα: 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου προδιαγραφών FIBA στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών.
Hμερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 & ώρα 11.00 π.μ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ" ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και τοποθέτηση κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης αποθήκευσης "ντουλαπιών" πετρωμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control)

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Προ-κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής, επέκτασης του Τμήματος Φυσικής και σε όλα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.39)

Τίτλος διαγωνισμού : Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο Φαρμακευτικής (Κ.39) και τη σύνδεσή του με το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου.
Ημερομηνία διενέργειας : Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επαναληπτικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Ημερομηνία διενέργειας: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012
 
Προϋπολογισμός: 150.060,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ RICOH AFICIO 2105 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της προγραμματισμένης σαρανταοχτάωρης απεργίας της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ για τις 6-7 Νοεμβρίου 2012, ο πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση της συντήρησης του μηχανήματος Ricoh Aficio 2105 του Τμήματος Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος επρόκειτο να διε

Σελίδες