Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αερίων και στηλών απιονισμού.

Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο» για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικαίας σύναψης σύμβασης Άνω των Ορίων για την ΄΄Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο» για δύο (2) ακαδημαϊκ

Επισυναπτόμενα: 

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”

Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 26-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ    Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικό μηχανήματος για το Τμήμα Νοσηλευτικής Γραμματεία Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.Ημ. ληξης 26-7-20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας με ενσωματωμένες λειτουργίες αντιγραφής εκτύπωσης σάρωσης & fax με τις παρακάτω προδιαγραφές:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υποχρεωτική Απαίτηση
Ανάλυση τουλάχιστον 1200 x 1200

Διακήρυξη 12/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου “Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αυλείου χώρου αυτών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη” με δικαίωμα προαίρεσης

Διακήρυξη 12/20
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου “Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αυλείου χώρου αυτών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη” με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων για το Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.Ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι Εργαστηριακών Αναλωσίμων υλικών:

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.Ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 5 κλιματιστικών μονάδων που θα εγκατασταθούν  στο Τμήμα Χημείας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 21-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …      Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                     ……………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια μελανιων για το Τμήμα Νοσηλευτικής ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  μελανιών για εκτυπωτή συνολικού Προϋπολογισμού 1.380,00 ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος της Νοσηλευτικής , σύμφωνα με την παρακάτω κατάσταση:
ΜΟΝΤΕΛΟ   ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες