Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διακήρυξη 12/20 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου “Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αυλείου χώρου αυτών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη” με δικαίωμα προαίρεσης

Διακήρυξη 12/20
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου “Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αυλείου χώρου αυτών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη” με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων για το Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.Ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι Εργαστηριακών Αναλωσίμων υλικών:

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.Ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 5 κλιματιστικών μονάδων που θα εγκατασταθούν  στο Τμήμα Χημείας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 21-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …      Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                     ……………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια μελανιων για το Τμήμα Νοσηλευτικής ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  μελανιών για εκτυπωτή συνολικού Προϋπολογισμού 1.380,00 ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος της Νοσηλευτικής , σύμφωνα με την παρακάτω κατάσταση:
ΜΟΝΤΕΛΟ   ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 15-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 15-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (αφορά όσα εργαστήρια του Τμήματος έχουν ακατακύρωτα είδη στην κατηγορία Γενικής Χρήσης/Υαλικά/Πλαστικά για το 2019)
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. ΗΜ. ΛΗΞΗς 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες